Oferta

Budownictwo drogowe

Wykonujemy kompleksowo obiekty drogowe wraz z robotami towarzyszącymi w zakresach:

 • UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ w całej Polsce
 • Roboty ziemne
 • Wymiany gruntu
 • Wzmocnienia podłoża
 • Roboty kanalizacyjne
 • Instalacje elektryczne i gazowe
 • Podbudowy z kruszyw i betonu
 • Odwodnienia nawierzchni
 • Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
 • Nawierzchnie z kamiennej kostki brukowej: granit, sjenit i bazalt
 • Nawierzchnie asfaltowe i betonowe
 • Zagospodarowanie terenu
 • Ogrodzenia

Staramy się, aby nasze usługi przynosiły Klientowi dwie kluczowe korzyści:

 • sprawność realizacji – opartą po pierwsze na dobrej organizacji i terminowości prac, a po drugie na elastyczności w reakcji na zmieniające się już podczas realizacji uwarunkowania lub potrzeby Klienta.
 • solidność wykonanych prac – przejawiającą się wysoką jakością techniczną i estetyką wykonanych budowli.
Budowa boisk
 • boiska wielofunkcyjne
 • boiska piłkarskie
 • boiska do koszykówki
 • inne boiska
 • korty tenisowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy
 • korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej
 • sztuczne trawy
 • podbudowy dynamiczne
 • podbudowy betonowe
 • Ogrodzenia

Staramy się, aby nasze usługi przynosiły Klientowi dwie kluczowe korzyści:

 • sprawność realizacji – opartą po pierwsze na dobrej organizacji i terminowości prac, a po drugie na elastyczności w reakcji na zmieniające się już podczas realizacji uwarunkowania lub potrzeby Klienta.
 • solidność wykonanych prac – przejawiającą się wysoką jakością techniczną i estetyką wykonanych budowli.
Brukarstwo

Wykonujemy kompleksowe roboty brukarskie w zakresie:

 • Wykopy wraz z wywozem urobku
 • Podbudowy
 • Odwodnienia liniowe i punktowe wraz z wpięciem do kanalizacji
 • Krawężniki, obrzeża, palisady
 • Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
 • Nawierzchnie z kamiennej kostki brukowej: granit, sjenit i bazalt
 • UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ w całej Polsce

Staramy się, aby nasze usługi przynosiły Klientowi dwie kluczowe korzyści:

 • sprawność realizacji – opartą po pierwsze na dobrej organizacji i terminowości prac, a po drugie na elastyczności w reakcji na zmieniające się już podczas realizacji uwarunkowania lub potrzeby Klienta.
 • solidność wykonanych prac – przejawiającą się wysoką jakością techniczną i estetyką wykonanych budowli.
Sprzęt i transport

Wykonujemy usługi profesjonalnym sprzętem budowlanym. Wynajmujemy także maszyny wraz z operatorem. Aby zamówić usługę wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem.